Åretruntboende och uthyrning

 
Åretruntboende

Du som är åretruntboende debiteras en avgift på 150 kr /stuga och månad under November till Mars. Avgiften betalas i samband med årsavgiften. Detta för att täcka kostnader för vatten och hushållsavfall.

Uthyrning

Du som hyr ut din stuga ska tydligt informera om Svanens trivselregler och vad som gäller på området, avfallshantering, parkering, hastigheter på vägarna m m. Föreningen tar ut en avgift på 150 kr /stuga och månad under November till Mars. Avgiften betalas samma år som uthyrningen sker. Detta för att täcka kostnader för vatten och hushållsavfall

Adress: Svanens fritidsby, Östra Stranden 302 60 Halmstad
Bankgiro: 5018-3037
Epostadress: stugomradet.svanen@gmail.com

Copyright © 2022 Svanens Fritidsby