Så här sorterar vi på Svanen

Information sortering hushållsavfall

Vår container för hushållsavfall är till för endast avfall från hushållet. Avfallet ska sorteras enligt ”Sortera Grönt”, se bifogad länk. Containern är placerad längst upp vid järnvägen i östra hörnet av området.

Övrigt avfall såsom glas, flaskor, emballage, batterier, metall m m sorteras i Återvinningsstationen som är placerad vid infarten till Svanens område.

Sortera Grönt

Guide för sortering (Halmstads Kommun)

Container hushållsavfall
Hushållsavfall
Återvinningsstation
Återvinningsstation

Adress: Svanens fritidsby, Östra Stranden 302 60 Halmstad
Bankgiro: 5018-3037
Epostadress: stugomradet.svanen@gmail.com

Copyright © 2022 Svanens Fritidsby