Sälja / överlåta

Försäljning och överlåtelse

När försäljning/överlåtelse av stuga/andel har gjorts ska detta registreras i föreningen. 

Andelsbeviset i original samt handling som visar förvärvet. Vid köp: köpebrev, Vid arv: registrerad bouppteckning, Vid gåva: gåvobrev, Vid bodelning: bodelningsavtal

För upprättande av nytt andelsbevis är avgiften 1000 kr, undantagit överlåtelse mellan syskon, makar, sambos, partners samt överlåtelse i rakt nedgående led föräldrar till barn och/eller barnbarn

Vid förlust av andelsbevis upprättas nytt mot en avgift på 500 kr, det ska också påvisas att inga skulder/belåningar finns på andelen samt bevisning på innehav.

Adress: Svanens fritidsby, Östra Stranden 302 60 Halmstad
Bankgiro: 5018-3037
Epostadress: stugomradet.svanen@gmail.com

Copyright © 2022 Svanens Fritidsby