Styrelse

Ordförande

Kent Gillberg
Tel. 070-311 87 48
ordforande@svanenforening.se

Ledamot, Vägansvarig

Uno Jonsson
Tel. 073-447 21 15
vag@svanenforening.se

 
Vice ordförande

Pär Anders Gyllensvärd
Tel. 070-6187107
v.ordforande@svanenforening.se

Ledamot

Adrian Hallsö
Tel. 070-149 45 86

Ekonomiansvarig

Kent Andersson
Tel. 070-330 70 12
ekonomi@svanenforening.se

Suppleant

Erik Svensson
Tel. 070-538 18 74

Sekreterare

Owe Robertsson
Tel. 070-567 16 73
sekreterare@svanenforening.se

Adress: Svanens fritidsby, Östra Stranden 302 60 Halmstad
Bankgiro: 5018-3037
Epostadress: stugomradet.svanen@gmail.com

Copyright © 2022 Svanens Fritidsby