Fiber

Fiberavtal

Här finner du det avtal som är upprättat mellan föreningen och stugägaren.

Avtal fiber

Adress: Svanens fritidsby, Östra Stranden 302 60 Halmstad
Bankgiro: 5018-3037
Epostadress: stugomradet.svanen@gmail.com

Copyright © 2022 Svanens Fritidsby