Valberedning

Niclas Strand
Tel. 070-346 84 69

Ove Lundberg
Tel. 070-521 58 79

Katarina Bjärsholm
Tel. 073-500 19 81

Adress: Svanens fritidsby, Östra Stranden 302 60 Halmstad
Bankgiro: 5018-3037
Epostadress: stugomradet.svanen@gmail.com

Copyright © 2022 Svanens Fritidsby