SVANENS FRITIDSBY

Välkomna till Svanens Fritidsby

Svanens stugförening bildades 1964. I samband med detta byggdes alla fem gatorna där man också la vatten- och avloppsledningar. Byggnationen tog fart på de övre gatorna och man fick vatten inkopplat i början på 70-talet. Vid denna tidpunkt ägde kommunen marken, 1999 köpte föreningen området som man idag äger. Stugägarna är andelsägare i föreningen. Stugföreningen har idag 107 stugor/andelar.

Senaste nytt

  • Bouledeltagare vid Svanenmästerskapen 2023, foto under Bildarkiv
  • Vår nya grillplats är invigd under grillkvällen med 55 personer och strålande väder. Foto under Bildarkiv
  • Föreningsstämma den 4 maj 2024 i Knipans lada. Obs! ingen arbetsdag denna dag.

Informationsutskick

Adress: Svanens fritidsby, Östra Stranden 302 60 Halmstad
Bankgiro: 5018-3037
Epostadress: stugomradet.svanen@gmail.com

Copyright © 2022 Svanens Fritidsby